سیگنال طلایی
1399/12/04
10:19
تا این لحظه ارزش معاملات #ومشان ۱۶ میلیارد تومن ارزش معاملات #خساپا ۹ میلیارد تومن

تا این لحظه ارزش معاملات #ومشان ۱۶ میلیارد تومن
ارزش معاملات #خساپا ۹ میلیارد تومن

انتهای خبر

0
0