شکارچی سهام
1399/09/16
17:10
در این لیست رانتی ترین سهم های هر صنعت اومد ۹۹/۹/۱۵ رانتی ترین سهم صنعت خدمات فني و مهندسي :: #خفولا رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن :: #مرقام ...

در این لیست رانتی ترین سهم های هر صنعت اومد ۹۹/۹/۱۵رانتی ترین سهم صنعت خدمات فنی و مهندسی :: #خفولارایانه و فعالیت‌های وابسته به آن :: #مرقامانبوه سازی، املاک و مستغلات :: #ثفارسفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط :: #تماوندبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی :: #وحافظواسطه‌گری‌های مالی و پولی :: #وثنوحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات :: #حسیرسایر واسطه گریهای مالی :: #ولبهمنبانکها و موسسات اعتباری :: #وپست #وآیندسرمایه گذاریها :: #وتوصا #وشمالهتل و رستوران :: #سمگاسایر محصولات کانی غیرفلزی :: #سفارودسیمان، آهک و گچ :: #سکارون #سدورکاشی و سرامیک :: #کپارسمحصولات شیمیایی :: #شغدیر #شفارسمواد و محصولات دارویی :: #درازک #دتولیدمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر :: #غبهارعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم :: #بکهنوجقند و شکر :: #قشیرخودرو و ساخت قطعات :: #خنصیرماشین آلات و دستگاه‌های برقی :: #بنیروماشین آلات و تجهیزات :: #تایراساخت محصولات فلزی :: #چدنفلزات اساسی :: #فسدید #فولایلاستیک و پلاستیک :: #پلاسکاستخراج کانه های فلزی :: #کمنگنززراعت و خدمات وابسته :: #زشگزا☘️

انتهای خبر

0
0