کدال۳۶۰
1399/12/04
16:32
#تملت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت تامین سرمایه بانک ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 474,431 میلیو...

#تملت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت تامین سرمایه بانک ملت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۴۷۴,۴۳۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۴٪ افزایش داشته است.▪️«تملت» با سرمایه ثبت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۲۲۵,۸۶۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۶:۳۲:۴۱ (۷۲۴۳۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0