فرارسانه
1400/05/26
08:25
#خبر| تامین مالی ۴ کسب و کار نوپا در فرابورس 👤مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما، درباره تامین ما...

#خبر| تامین مالی ۴ کسب و کار نوپا در فرابورس👤مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما، درباره تامین مالی جمعی گفت:💰در فرابورس کسب و کار‌های نوپا می‌توانند با استفاده از سکو‌های تامین مالی، اقدام به جمع آوری منابع مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار خود کنند.https://www.iribnews.ir/۰۰DOrP#تامین_مالی_جمعی


#فرابورس_ایران🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0