کارگزاری آبان
1401/03/01
13:52
📊#آبادا اطلاعیه 1401/03/01 *تولید نیروی برق آبادان* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۷۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 47 د...

📊#آبادا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


*تولید نیروی برق آبادان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0