دنیای اقتصاد
1399/09/18
09:30
ساعت ناکوک کار در ایران 🕒 بررسی آمارهای سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که میانگین ساعت کاری معمول در هفته در ایران نسبت به سایر کشورها در سطح متوسط ...

ساعت ناکوک کار در ایران🕒 بررسی آمارهای سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که میانگین ساعت کاری معمول در هفته در ایران نسبت به سایر کشورها در سطح متوسط قرار دارد. به‌طوری که طبق آمارهای رسمی میانگین ساعت کار واقعی در هفته برای ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۴۳ ساعت و ۶ دقیقه است.🕒 این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، مانند آمریکا، انگلیس، آلمان و استرالیا میانگین ساعت کاری هفتگی کمتر از ۳۷ ساعت است. این موضوع نشان می‌دهد که نمی‌توان رابطه مستقیمی میان توسعه یافتگی و افزایش ساعت کاری پیدا کرد و در کشورهایی که ساعات کاری کمتری دارند، اتفاقا روند توسعه یافتگی بیشتر است.🕒 در این تقسیم‌بندی، کشورهای قطر، گرجستان، پاکستان، مالزی و ترکیه از ایران ساعت کاری بیشتری دارند.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/۲۳۹۷۶۸انتهای خبر

0
0