همفکران
1401/05/31
17:03
yun.ir/kaott2 #گزارش_روز 📌 زارعتی ها در کانون توجهات! ✅ بازار امروز شروع بدی نداشت، به طوری که در دقایق ابتدایی شاهد معاملاتی متعادل به همراه به...

yun.ir/kaott۲


#گزارش_روز📌 زارعتی ها در کانون توجهات!✅ بازار امروز شروع بدی نداشت، به طوری که در دقایق ابتدایی شاهد معاملاتی متعادل به همراه بهبود تقاضا در کلیت بازار بودیم. اما در این میان ...✅ از همان ابتدا اقبال خریداران به زراعتی ها امری مشهود بود اما هرچه به پایان بازار نزدیکتر شدیم تابلو معاملاتی این صنعت سبزتر شد، به طوری که ...✅ در میان شیمیایی ها زاگرس امروز خوش درخشید و در قیمت ۱۱ هزار و ۲۱۰ تومان خریدارانش را صف نشین کرد. امروز جلسه ای در مورد نرخ یوتیلیتی ها برگزار شد که ...این گزارش را با دسترسی آزاد در سایت همفکران بخوانید


👇👇👇


https://b۲n.ir/f۰۲۲۷۰انتهای خبر

0
0