بولتن اقتصادی
1400/05/27
20:57
رئیسی: آماده همکاری با چین برای استقرار امنیت و ثبات در افغانستان هستیم/ رئیس جمهور چین: حداکثر توان خود را برای تحویل واکسن به ایران را انجام می‌د...

رئیسی: آماده همکاری با چین برای استقرار امنیت و ثبات در افغانستان هستیم/ رئیس جمهور چین: حداکثر توان خود را برای تحویل واکسن به ایران را انجام می‌دهیم


انتهای خبر

0
0