نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/23
12:09
#حسیر هدف این روند صعودی بالای 3 هزار تومان خواهد بود.

#حسیر هدف این روند صعودی بالای ۳ هزار تومان خواهد بود.


انتهای خبر

0
0