تی اس ای پرس
1399/10/28
23:07
سهامداران بازار سرمایه می‌گویند؛ تصمیمات و عملکرد «دولت و مجلس» باعث ریزش بورس و تشدید آن شده است. @TsePress

سهامداران بازار سرمایه می‌گویند؛تصمیمات و عملکرد «دولت و مجلس» باعث ریزش بورس و تشدید آن شده است.@TsePressانتهای خبر

0
0