مجید سلطانی
1399/08/25
09:40
حجم های معاملات دیروز خیلی از نگرانی های شخصی من نسبت به بازار را برطرف کرد

حجم های معاملات دیروز خیلی از نگرانی های شخصی من نسبت به بازار را برطرف کرد


انتهای خبر

0
0