حامیان بورس ایران
1401/05/31
18:22
با صحبت امروز جوزپ بورل مبنی بر برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام در این هفته در وین ، امیدها به احیاء #برجام در دلها زنده شد و #نفت جهانی مجددا در ...

با صحبت امروز جوزپ بورل مبنی بر برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام در این هفته در وین ، امیدها به احیاء #برجام در دلها زنده شد و #نفت جهانی مجددا در واکنش به این خبر کاهشی شدانتهای خبر

0
0