آریاسهم
1399/11/13
09:03
#جهانی #چین ✴️ دومین اقتصاد بزرگ دنیا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در مناطق شمالی این کشور و سیاست‌های محدودکننده برای کنترل شیوع آن، شاهد کندشدن ...

#جهانی #چین✴️ دومین اقتصاد بزرگ دنیا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در مناطق شمالی این کشور و سیاست‌های محدودکننده برای کنترل شیوع آن، شاهد کندشدن بیش از حد انتظار فعالیت‌های اقتصادی خود در ماه ژانویه بوده است.⏺ شاخص PMI بخش تولید این کشور با کاهش ۰.۶ واحدی نسبت به ماه دسامبر به سطح ۵۱.۳ رسیده است که ۰.۴ کمتر از انتظار تحلیلگران بوده است.⏺ شاخص PMI بخش‌های غیر تولیدی که شامل فعالیت بخش ساخت و ساز و بخش‌های خدماتی می‌شود با تضعیف گسترده‌تری همراه بوده و با افت ۳.۳ واحدی به ۵۲.۴ واحد کاهش یافته است.⏺ با اینکه هر دو شاخص همچنان بالای مرز ۵۰ به عنوان جداکننده افزایش از انقباض فعالیت‌ها می‌باشند، اما زیرشاخص سفارشات جدید به عنوان شاخصی کلیدی در سنجش تقاضا، با ۳.۲ واحد کاهش به سطح ۴۸.۷ کاهش یافته که کمترین سطح از فوریه گذشته می‌باشد.⏺ پکن در آستانه سال نوی چینی از صدها میلیون نفر از مردم این کشور که به صورت سنتی در این فصل اقدام به مسافرت می‌کنند، خواسته تا از مسافرت خودداری نمایند.⏺ چین در سال ۲۰۲۰ با ثبت رشد ۲.۳ درصدی به تنها اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده که موفق به بازیابی کامل اقتصادی از کرونا گشته بود.انتهای خبر

0
0