خاور سهم
1401/04/01
11:39
#خاور مهندس توسلی‌مهر: در یک سال گذشته، ۳ محصول دیزل، ۱ ستاره کیفی ارتقا یافته و این در حالی است که تیراژ و کیفیت محصولات نیز افزایش یافته است. برا...

#خاور


مهندس توسلی‌مهر:


در یک سال گذشته، ۳ محصول دیزل، ۱ ستاره کیفی ارتقا یافته و این در حالی است که تیراژ و کیفیت محصولات نیز افزایش یافته است. براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت، شاهد رشد ۲۰ درصدی کیفیت محصولات هستیم./


متعاقب رشد تولید؛ صادرات نیز به صورت جدی تری دنبال می شود. در سال جاری صادرات به چندین کشور صورت گرفته است. صادرات اتوبوس به ترکمنستان، کامیون کمپرسی به کویت از جمله اقدامات بوده و با یک کشور آفریقایی مذاکراتی انجام داده و در حال بستن قراردادهای خوبی هستیم. رشد تولید موجب می شود که ما ناچار به صادرات و حرکت به سمت ارزآوری شویم./


امسال برنامه تولید ۲۵۰۰۰ دستگاه را در دستور کار داریم که ۳.۵ برابر سال گذشته است. در ۳ماهه نخست سال نیز شاهد یک جهش تولید هستیم و این روند صعودی ادامه خواهد داشت زیرا تولید هر ماه افزایش می یابد./


ایران خودرو دیزل در سال ۱۴۰۰، ۱۶۶ واحد بیشتر از شاخص جی.دی.پی کشور رشد داشته و ۹.۸ برابر کارگاه های بزرگ، رشد اقتصادی ایجاد کرده است./


در سال گذشته ۱۷۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بازار را جذب کرده ایم. امسال این عدد به حدود ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.(ایکوپرس)
انتهای خبر

0
0