بورسینه
1400/08/25
13:01
🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۹۴۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۶درصد یعنی ۶۵۰...

🔹در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۹۴۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۶درصد یعنی ۶۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «مواد و محصولات دارویی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #برکت، #فملی و #فسبزوار لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به #پاکشو، #انرژی۳ و #شفنح معطوف بود.🔹مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری گروه دارویی برکت معادل ۱۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی گروه صنعتی پاکشو با برتری ۶۱میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۳۶نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۷۹نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۳۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0