کانال کدال
1399/10/29
11:20
📊 نماد : قهکمت 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: قند هکمتان ✅ تمام درصد های گزارش ...

📊 نماد : قهکمت📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : قند هکمتان✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔽(-۲۹٪)


از مبلغ ۲,۶۰۷,۶۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۶۳,۵۹۳ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۲۸٪)


از مبلغ ۴۴۰,۵۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۲,۰۸۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۲۸٪)


تحقق سود ۱,۳۷۰ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۲,۱۷۸ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۵۲٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دموجودی مواد و کالا می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۷۷٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۳۹٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۴۰٪)


علت: افزایش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #قهکمت #صورت_مالی_۳ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۴۳:۲۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0