بتاسهم
1399/09/16
11:55
#تماوند اعلام موافقت اصولی با درخواست تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند(با درآمد ثابت-قابل معامله) متعلق به تامین سرمایه دماوند

#تماوند اعلام موافقت اصولی با درخواست تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند(با درآمد ثابت-قابل معامله) متعلق به تامین سرمایه دماوند


انتهای خبر

0
0