بورس۲۴
1403/01/14
18:04
شاخص اجاره بهای مسکن ۵۱ درصد رشد کرد

بانک مرکزی گزارش داد در اسفند سال گذشته شاخص اجاره بهای مسکن در کشور ۵۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

بورس۲۴ : بانک مرکزی گزارش داد در اسفند سال گذشته شاخص اجاره بهای مسکن در کشور ۵۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.


براساس این گزارش همچنین در بازار اجاره شهر تهران نیز این شاخص در اسفند ۱۴۰۲ رشد ۴۵ درصدی پیدا کرد.


معنای این دو شاخص آن است که تمدید قراردادهای اجاره نشینی در سال گذشته به صورت متوسط با رشد ۱.۴ برابری در بهای اجاره همراه بوده است.


این در حالی است که در طول سال گذشته براساس گزارش های ماهانه مرکز آمار، در مقاطعی از سال رشد نزدیک به ۵۰ درصدی نیز به صورت نقطه به نقطه متوجه شاخص اجاره بها شد.


کارشناسان معتقدند در سال های اخیر میزان رشد قیمت مسکن بیشتر از رشد اجاره بها بوده است.


انتهای خبر

0
0