خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/06/01
22:31
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/06/01 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وسکرد ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱♦️نماد P/NAV۱⃣- وسکرد ۳۲٪۲⃣- وسکرشا ۴۰٪۳⃣- وساشرقی ۴۰٪۴⃣- وساغربی ۴۳٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0