اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/03/30
10:39
#قثابت در حال کسب انرژی جهت شکست سقف کانال حمایت معتبر:۲۸۶ مقاومتها: ۳۶۰ و ۴۱۱

#قثابت


در حال کسب انرژی جهت شکست سقف کانالحمایت معتبر:۲۸۶


مقاومتها: ۳۶۰ و ۴۱۱انتهای خبر

0
0