آواتحلیل
1399/09/04
15:58
#بررسی_گزارش_کدال #پیزد ✅ فروش شرکت در آبان با 3 درصد کاهش نسبت به مهر به 93.9 میلیارد تومان رسیده است. ✅ نرخ فروش انواع تایر رادیال سیمی شرکت با...

#بررسی_گزارش_کدال #پیزد✅ فروش شرکت در آبان با ۳ درصد کاهش نسبت به مهر به ۹۳.۹ میلیارد تومان رسیده است.✅ نرخ فروش انواع تایر رادیال سیمی شرکت با ۴ درصد کاهش نسبت به مهر به ۳۷.۲ میلیون تومان در هر تن رسیده است. همچنین نرخ فروش انواع تایر بایاس و تیوپ با ۸ درصد افزایش به ترتیب به مبلغ ۴۱.۸ و ۵۸.۸ میلیون تومان در هر تن به فروش رفته است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی بالغ بر ۶۷۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۵۶ درصد رشد داشته است.آخرین قیمت سهم برابر با ۸۷۱۰ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۹.۵ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0