دنیای اقتصاد
1399/09/17
20:04
👈 سوخت جدیدی که از عربستان می‌آید؛ دلارهای هیدروژنی؟ 💠 شاید باید به تدریج آماده شنیدن اصطلاح «دلارهای هیدروژنی» علاوه بر «دلارهای نفتی» بود؛ درآم...

👈 سوخت جدیدی که از عربستان می‌آید؛دلارهای هیدروژنی؟💠 شاید باید به تدریج آماده شنیدن اصطلاح «دلارهای هیدروژنی» علاوه بر «دلارهای نفتی» بود؛ درآمدی که عربستان به واسطه تولید هیدروژن حاصل خواهد کرد. در حاشیه صحرای عربستان و در نزدیکی دریای سرخ یک شهر آینده‌نگر به نام نیوم در حال ساخت است.💠 این شهر ۵۰۰ میلیارد دلاری که در آن از تاکسی‌های پرنده و روبات‌هایی که قابلیت کمک به شهروندان در خانه را دارند، قرار است محل زندگی یک میلیون نفر شود و چه نوع سوختی برای تامین برق شهر و فروش به جهان استفاده خواهد شد؟ نفت نه.💠 در عوض عربستان در حال سرمایه‌گذاری روی سوخت هیدروژن سبز است. این سوخت بدون کربن در این منطقه از آب و با استفاده از برق تجدیدپذیر برای جداسازی مولکول‌های هیدروژن از اکسیژن تولید خواهد شد. گفته می شود این شرکت ادعا کرده این پروژه بزرگ‌ترین در نوع خود در جهان است و پروژه‌های بیشتری در این کشور در راه است.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/۴۵۰۲۳۴انتهای خبر

0
0