کدال۳۶۰
1400/01/08
11:05
#وسقم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان قم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 از محل واگذاری سهام ...

#وسقم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان قم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسقم با سرمایه ثبت شده ۵۲,۳۱۶,۴۸۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۷۹,۷۶۳ میلیون ریال درآمد داشته است.▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۲,۸۴۹,۲۳۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۰٪ به مبلغ ۵۶,۷۱۴,۳۴۵ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۱۱:۰۵:۲۰ (۷۳۱۸۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0