محسن حسنلو
1401/03/08
09:08
#خمهر چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در روند خنثی میان مدتی قرار دارد و بهتر در کف دنبال معاملات خرید بود و در سقف دنبال معاملات ف...

#خمهرچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در روند خنثی میان مدتی قرار دارد و بهتر در کف دنبال معاملات خرید بود و در سقف دنبال معاملات فروش باشیم.⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0