پیامهای ناظر بازار
1399/11/14
10:16
توقف نماد (دتوزیع۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (دتوزیع۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توزیع دارو پخش متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0