کانال کدال
1399/08/11
22:34
📊 نماد : ددام 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: داروسازي زاگرس فارمد پارس (دام...

📊 نماد : ددام📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔼(+۴۱٪)


از مبلغ ۵۷۶,۷۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۸۱۴,۷۹۱ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۲۹٪)


از مبلغ ۲۰۷,۴۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۷,۸۹۰ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۲۹٪)


تحقق سود ۲۹۱ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۵۹۶ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۶٪)


علت عمده این افزایش سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها و موجودی نقد می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔽(-۳٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۲٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۱۱۵٪)


علت:بهبود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی🔸 حاشیه سود خالص: 🔼(+۱۹٪)


علت: رشد سود خالص🔸 بازده حقوق صاحبان سهام: 🔼(+۱۷٪)


علت:رشد سود خالص🔸 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: 🔽(-۲۸٪)


علت:کاهش بدهی ها📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ددام #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۶:۵۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0