آواتحلیل
1400/09/06
19:59
#بررسی_گزارش_کدال #کنور ✅ کنور در آبان ماه به فروش 132 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه مهر و میانگین 7 ماه گذشته به ترتیب افت 13 درصدی و 41 درص...

#بررسی_گزارش_کدال #کنور✅ کنور در آبان ماه به فروش ۱۳۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه مهر و میانگین ۷ ماه گذشته به ترتیب افت ۱۳ درصدی و ۴۱ درصدی را نشان می دهد.✅مقدار تولید و فروش کنسانتره در این ماه به ترتیب برابر با ۱۴۷ هزار تن و ۳۶ هزار تن بوده که مقدار تولید ۳۱ درصد افزایش اما مقدار فروش ۳۲ درصد نسبت به مهر ماه کاهش داشته است.✅نرخ فروش کنسانتره در آبان ماه حدود ۲.۹ میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد داشته است.✅مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۸۲۸ میلیارد تومان بوده است.📉 قیمت سهم ۱۸۴۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۵ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0