بورس۲۴
1401/03/17
17:03
«وکبهمن» از علت افزایش سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بیان داشت علت افزایش سود شرکت عمدتا ناشا از رشد سرفصل درآمد سود سهام و سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد.

«وکبهمن» از علت افزایش سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بیان داشت علت افزایش سود شرکت عمدتا ناشا از رشد سرفصل درآمد سود سهام و سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد.

وکبهمن
انتهای خبر

0
0