بتاسهم
1399/08/11
22:50
تبلیغ بیشتر برای ترامپ روزنامه شهر پیتزبورگ در ایالت بسیار مهم پنسیلوانیا از آقای ترامپ حمایت کرده و در متن توییت خود نوشته که "این روزنامه از سال ...

تبلیغ بیشتر برای ترامپ


روزنامه شهر پیتزبورگ در ایالت بسیار مهم پنسیلوانیا از آقای ترامپ حمایت کرده و در متن توییت خود نوشته که "این روزنامه از سال ۱۹۷۲ از کاندیدای جمهوری‌خواه حمایت نکرده است. اما معتقدیم که آقای ترامپ، با تمام کاستی‌هایش، گزینه بهتری در این انتخابات است".همفکرانانتهای خبر

0
0