موج مثبت Positive Wave
1399/10/29
13:14
نسبت #وخارزم به #شاخص_کل شکست پر قدرت روند نزولی با حجم عالی، هدف سقف قبلی👌 یعنی با #شاخص_کل 1 میلیون، هدف #وخارزم 1600 تومان است

نسبت #وخارزم به #شاخص_کلشکست پر قدرت روند نزولی با حجم عالی، هدف سقف قبلی👌یعنی با #شاخص_کل ۱ میلیون، هدف #وخارزم ۱۶۰۰ تومان استانتهای خبر

0
0