کدال۳۶۰
1399/09/23
13:44
#ونیکی #شفاف_سازی در خصوص #نوسان_قیمت_سهام بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی ...

#ونیکی


#شفاف_سازی در خصوص #نوسان_قیمت_سهامبازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۱۷ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳/۶/۹/۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی ازافزایش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و پایین بودن نسبت P/NAV شرکت در مقطع کنونی و تحلیل و تصمیم سرمایه گذاران محترم بورس اوراق بهادار بوده است .بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۳:۴۴:۴۸ (۷۰۲۱۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0