نوآوران امین
1401/02/25
16:44
پتروشیمی داراب(#داراب) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅افزایش 35 درصدی سود خالص 12 ماهه 1400 و تحقق سود 34 ریالی به ...

پتروشیمی داراب(#داراب)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅افزایش ۳۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0