بااقتصاد
1400/10/07
23:28
«وبشهر» سود ۷ میلیارد تومانی در آذرماه شناسایی کرد

شرکت توسعه صنایع بهشهر در آذرماه از معاملات خود ۶.۹ میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت توسعه صنایع بهشهر با واگذاری ۲۰.۴ میلیارد تومان سهام در آذرماه به سود ۶.۹ میلیارد تومانی رسیده است.


بیشترین سود وبشهر در آذرماه از محل فروش سهام فرابورس ایران به مبلغ ۵.۸ میلیارد تومان حاصل شده که سود حاصل شده تقریبا برابر با میزان فروش بوده است.


مجموع خرید سهام شرکت‌های بورسی در آذرماه برابر ۷۵.۵ میلیارد تومان بوده است.انتهای خبر

0
0