اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/29
08:31
◀️ کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که برای خرید، فروش و معاملات، استراتژی خود را داشته باشند. ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

◀️ کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که برای خرید، فروش و معاملات، استراتژی خود را داشته باشند.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0