بهنام صمدی
1399/10/28
22:38
بلومبرگ: رفع تحریم نفتی ایران از اولویت کاری بایدن خارج شد؛ فعلا روی لغو تحریم صادرات نفت ایران با ریاست جمهوری بایدن حساب نکنید @BehnamSamadi_ir

بلومبرگ: رفع تحریم نفتی ایران از اولویت کاری بایدن خارج شد؛ فعلا روی لغو تحریم صادرات نفت ایران با ریاست جمهوری بایدن حساب نکنید


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0