تحلیل برای سود
1400/10/06
22:48
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | #شفا | 📆 1400/10/06 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 20,804 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 12,950 ♦️قیم...

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو | #شفا |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۰۶🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۰,۸۰۴🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۲,۹۵۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۶۲

انتهای خبر

0
0