موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
14:51
#دلار_صرافی_ملی هم دلار رو ۴۰۰ تومان افزایش داد و دلار_صرافی وارد کانال ۲۳ هزارتومان شد.

#دلار_صرافی_ملی هم دلار رو ۴۰۰ تومان افزایش داد و دلار_صرافی وارد کانال ۲۳ هزارتومان شد.


انتهای خبر

0
0