اقتصاد نیوز
1400/05/25
08:38
🔴سخنگوی طالبان: آماده گفت وگو با همه شخصیت های افغان هستیم محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان: ▫️آماده گفت وگو با همه شخصیت های افغان هستیم و ح...

🔴سخنگوی طالبان: آماده گفت وگو با همه شخصیت های افغان هستیممحمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان:▫️آماده گفت وگو با همه شخصیت های افغان هستیم و حمایت لازم را برای آنان تضمین خواهیم کرد.▫️امروز روز سرور و شادی است و ملت افغانستان از ورود ما به کابل خوشحال است.▫️هر گامی را با مسئولیت برخواهیم داشت و مایل به صلح با همه هستیم.▫️جنگ در افغانستان پایان یافته است. ما امروز پس از ۲۰ سال ثمره تلاش ها و فداکاری های خود را مشاهده می کنیم./ایرنا@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0