بولتن اقتصادی
1401/03/03
21:07
نمایندگان مجلس فردا با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد 🔹عضو هیئت‌رئیسه مجلس: جلسه علنی مجلس فردا دایر است و پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه طبق برن...

نمایندگان مجلس فردا با رهبر انقلاب دیدار خواهند کرد


🔹عضو هیئت‌رئیسه مجلس: جلسه علنی مجلس فردا دایر است و پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه طبق برنامه قبلی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد
انتهای خبر

0
0