بورس۲۴
1400/10/06
16:00
«خگستر» در آذر ماه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در آذر ماه حدود ۱ میلیارد تومان از معاملات خود زیان کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۹۷۱۶ میلیارد تومان رسید.

انتهای خبر

0
0