مدت: 30 ثانیهحجم: 837 کیلوبایت
نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
08:44
‍ قالیباف: بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها به پاستور، بهارستان و میرداماد ارتباط دارد؛ نه به جورجیا، میشیگان و آریزونا

قالیباف: بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها به پاستور، بهارستان و میرداماد ارتباط دارد؛ نه به جورجیا، میشیگان و آریزوناانتهای خبر

0
0