حامیان بورس ایران
1399/08/12
16:50
صندوق بی برکت و بدشگون #پالایش_یکم 🔻قیمت روز هر واحد: ۸۷۶۳ تومان 🔻بازدهی خرید : منفی ٪۲۱- درصد تازه ۳۰ درصد هم تخفیف داشته خیر سرش! افزایش سرما...

صندوق بی برکت و بدشگون #پالایش_یکم🔻قیمت روز هر واحد: ۸۷۶۳ تومان


🔻بازدهی خرید : منفی ٪۲۱- درصدتازه ۳۰ درصد هم تخفیف داشته خیر سرش!افزایش سرمایه شپنا و شتران هم لحاظ شده و ۳۰ درصد تخفیف هم لحاظ شده ولی با این وجود ۲۱ درصد ضرر!انتهای خبر

0
0