بانی فام
1399/10/07
08:31
#دیدبان_خبری_بازار #فاسمین : تولید شرکت در آذر ماه 17327 تن و در ماه گذشته 17099 تن بوده است در صورتی که مقدار فروش آن در آذر و آبان به ترتیب 536...

#دیدبان_خبری_بازار


#فاسمین : تولید شرکت در آذر ماه ۱۷۳۲۷ تن و در ماه گذشته ۱۷۰۹۹ تن بوده است در صورتی که مقدار فروش آن در آذر و آبان به ترتیب ۵۳۶۷ و ۴۵۷۸ تن بوده است.


@banifamانتهای خبر

0
0