بورس۳۶۵
1399/08/12
21:39
اگر به معاملات سرانه خرید ۳ روز اخیر دقت کنید قدرت خرید حقیقی افزایش پیدا نکرده اما قدرت فروش حقیقی کمتر شده و نشانه خوبی برای بازار است..

اگر به معاملات سرانه خرید ۳ روز اخیر دقت کنید قدرت خرید حقیقی افزایش پیدا نکرده اما قدرت فروش حقیقی کمتر شده و نشانه خوبی برای بازار است..


انتهای خبر

0
0