بورس۲۴
1401/04/21
09:57
بررسی عملکرد ۹ ماهه «ورنا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ به سود خالص ۱۳۲ میلیارد تومانی دست یافت.

بررسی عملکرد 9 ماهه «ورنا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ به سود خالص ۱۳۲ میلیارد تومانی دست یافت. این شرکت ۱۵۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که ۱۲۱ میلیارد تومان آن مربوط به سود فروش سرمایه گذاری ها بوده است.ورنا
انتهای خبر

0
0