بولتن اقتصادی
1399/09/18
15:03
پوشش 152 درصدی درآمدهای عملیاتی مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بازده این شرکت را نسبت به شاخص کل و شاخص سرمایه...

پوشش ۱۵۲ درصدی درآمدهای عملیاتی مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمنمدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بازده این شرکت را نسبت به شاخص کل و شاخص سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه کرد و گفت: بازده پرتفو وکبهمن از نظر ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۶ آذرماه جاری نسبت به ابتدای سال، ۲۱۲ درصد رشد داشته این درحالی است که بازده شاخص کل و سرمایه‌گذاری‌ها طی این مدت به ترتیب ۱۹۷ و ۱۸۳ درصد بوده است.

انتهای خبر

0
0