پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
11:19
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور: 🔹موضوع تخلف در فولاد مبارکه مربوط به دولت قبل است 🔹رئیسی از زمان ریاست قوه قضائیه پیگیر این تخلف بود جزئیات در...

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور:


🔹موضوع تخلف در فولاد مبارکه مربوط به دولت قبل است🔹رئیسی از زمان ریاست قوه قضائیه پیگیر این تخلف بودجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tu۵


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0