کدال۳۶۰
1400/12/07
15:50
#اپرداز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30 ▪️ شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 333,141 میلیون ری...

#اپرداز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰▪️ شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ معادل ۳۳۳,۱۴۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته است.▪️«اپرداز» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۹۱۴,۸۴۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۰۷ ۱۵:۵۰:۱۹ (۸۵۷۷۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0