موج مثبت Positive Wave
1400/05/25
19:02
#دلار تهران فردایی⏳:- 27,000 معامله هیچ حرفی نیست، فقط میگم داراییتون رو مفت نفروشید.

#دلار تهران فردایی⏳:- ۲۷,۰۰۰ معاملههیچ حرفی نیست، فقط میگم داراییتون رو مفت نفروشید.

انتهای خبر

0
0