کارگزاری آبان
1399/11/13
16:11
📊#مرقام اطلاعیه 99/11/13 *ایران ارقام* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توافق نامه همکاری در قرارداد جامع با بانک تجارت- گروه ب) منت...

📊#مرقام


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*ایران ارقام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توافق نامه همکاری در قرارداد جامع با بانک تجارت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0